Monthly Archive:: September 2009

Entropija i termodinamika 2

Statistički pogled Godine 1905 Ludvig Bolcman je uveo teoriju po kojoj je priroda entropije povezana sa verovatnoćom stanja atoma ili molekula u sistemu. Iz ovoga je i proistekla njegova formula koja daje novu formulaciju entropije i glasi: Gde je k-Bolcmanova konstanta a w-termodinamička verovatnoća. ...Read More

Nestala je “Astronomija” :(

Juče sam na jednom od mojih omiljenih sajtova pročitao žalosnu vest, stigao je “Kraj Astronomije”. Šest godina nakon što se na trafikama pojavio prvi broj časopisa, Astronomija je prestala da izlazi. Do sada je objavljeno 37 brojeva, u jima oko 2800 strana teksta, hiljadu ...Read More

Dan slobode softvera

Danas je 19. septembar – dan slobodnog softvera. Ovaj dan se obeležava od 2004. godine, a od 2006. godine dogovoreno je da Dan slobodnog softvera bude svaka treća subota u septembru. U prošlogodišnjoj akciji učestvovalo je više od 500 timova iz 90 različitih zemalja. ...Read More

Entropija i termodinamika

Klasična termodinamika Osnovna definicija u termodinamici kaže da ako se telu na temperaturi T preda beskonačno mala količina toplote entropija tela poveća se za . Takođe entropija je čisto teorijska I apstraktna veličina “uvedena” u fiziku koja se ne može neposredno meriti već se ...Read More

“Free” softver, znanje i astronomija

Povodom 19. septembra, svetskog dana slobode softvera, Astronomsko društvo Alfa i Odsek za fiziku Prirodno-matematičkog fakulteta organizuju predavanje: “Free” softver, znanje i astronomija Predavač će biti Milan Milošević. Predavanje će biti održano u četvrtak, 17. septembra, u amfitetatru Prirodno-matematičkog fakulteta, Višegradska 33 sa početkom ...Read More

Ekonofizika = Ekonomija budućnosti

Eknomija je naučna disciplina koja proučava osnovna pravila ponašanja učesnika i zakonitosti u ekonomskim aktivnostima. Pod ekonomskim aktivnostima se podrazumeva način na koji društvo koristi oskudne resurse radi proizvodnje dobara i usluga i vrši njihovu raspodelu među članovima društva. Ekonomija je povezana i sa ...Read More