Tekstovi autora:

avatar

Autor: Marko Rančić

Rođen je u Nišu 1989. Po obrazovanju doktor prirodnih nauka u oblasti teorijske fizike. Doktorirao na univerzitetu u Konstancu, Nemačka iz oblasti Teorijska fizika kondenzovanog stanja materije i kvantna informatika pod mentorstvom Prof. Dr. Guido Burkard-a. Trenutno postdoktorant na univerzitetu u Bazelu pod mentorstvom Prof. Dr. Daniel Loss-a

Alternativna medicina

Dosadno subotnje popodne… Letimice menjajući kanale pažnju vam zaokupljuje čovek u skupocenom odelu na lokalnoj televiziji. Deluje jako obrazovano i koristi stručnu terminologiju. Dok je u još uvek kadru izlazi kartica sa njegovim imenom i dr. ispred. Naš doktor sa TV-a nudi najnovije pomodarstvo ...Read More