Tips & Tricks Archive

TCPdump

Često je potrebno saznati šta se tačno dešava na mreži. Koristan program za snimanje kompetnog saobraćaja je tcpdump. Jedna od mogućih upotreba komende je # tcpdump -lnni eth0 -w dump.log -s 65535 na ovaj način “slušate” sav saobraćaj na eth0 i to snimate u ...Read More

Komanda GREP

Dobro je poznata osnovna funkcija komande grep – izdvajanje linija koje sadrže određeni string: # cat ime-fajla.txt | grep 'traženi string' Ova komanda omogućava i neke druge korisne operacije. Na primer, ako želite suprotno, tj. da izlistate sve linije koje ne sadrže neki string, ...Read More

Traženje fajlova

Povremeno je potrebno pronaći fajlove koji pripadaju određenom korisniku ili grupi. Ništa lakše, naredba find sa odgovarajućim argumentima rešava sve probleme: # find /path -user name # find /path -group name # find /path -uid 123 # find /path -gid 123 ...Read More

chmod samo za fajlove / foldere

Često je potrebno promeniti priviliegija samo fajlovima ili samo folderima. Ako postoji mnogo foldera i fajlova ovo može da bude nezodan posao. Navešću jedan on jedostavnijih načina za rešenje ovog problema. Promena privilegija foldera: find . -type d -exec chmod 0700 {} \; Promena ...Read More

Još malo o uklanjanju nepotrebnih paketa

Već sam pisao o tome kako da uklonite konfiguraciju zaostalu iza paketa, ali nekad se desi da nakon uklanjanja paketa na sistemu ostanu instalirani “zaboravljeni” paketi koji više nisu potrebni. Naravno, poznat način da te pakete uklonite je # apt-get autoremove ali ni ta ...Read More

Brisanje konfiguracije uklonjenih paketa

Mali podsetnik za korisnike Debian-a. Nekad se desi da zaboravite opciju purge prilikom uklanjanja paketa. Ako želite da vidite iza kojih uklonjenih paketa su ostali “tragovi” kucajte: # dpkg --get-selections | grep deinstall Da bi obrisali “ostatke” pokrenite komandu # dpkg -l | awk ...Read More

Wireless mreža iz komandne linije

Savremene Linux distribucije odavno su počele da “zaglupljuju” korisnike šarenilom, ikonicama i kliktanjem. Sve je na dohvat miša, lepo i savršeno radi. Ali, napredne tehnologije nekad otkažu poslušnost, od kliktanja tada nema koristi i na scenu mora da stupi komandna linija. Tada shvatite da ...Read More