otvaranje Archive

Музеј науке и технике отвара прву музејску сталну поставку Научног центра у Србији и региону!

Научни центар Музеја науке и технике, прва стална поставка научног центра у Србији и региону, отвориће се у петак 4. октобра 2013. године. Циљ концепта Научног центра МНТ је да прикаже науку као целовит систем знања независтан од формалне поделе на научне дисциплине и ...Read More