Tekstovi autora:

avatar

Autor: Blog IMI

Blog Instituta za matematiku i informatiku PMF-a u Kragijevcu - studenti informatike odgovaraju na aktuelne IT teme.

R i JavaScript u sjajnoj (Shiny) NBA analizi

Programski jezik R je, tokom poslednjih desetak godina, doživeo ekspanziju i postao jedan od najčešće korišćenih “analitičkih” jezika. Prema ovogodišnjoj StackOverflow anketi, R se nalazi na listi ispred svih jezika sa kojima se često poredi, kao što su Matlab i Octave. Zahvaljujući svom specifičnom ...Read More