Tekstovi autora:

avatar

Autor: Lazar Stojković

Bivši učenik gimnazije "Svetozar Marković" u Nišu i prve generacije odeljenja učenika osnovnih škola obdarenih za matematiku (specijalac od 7. razreda). Sada student matematike i računarskih nauka na Prirodno-Matematičkom fakultetu. U slobodno vreme radi na razvoju Android aplikacija. Tech enthusiast.

Kreiranje Android aplikacije – maturski rad

Uvod Android aplikacije se pišu u programskom jeziku Java. Android Software Development Kit (SDK) alatke kompajliraju kôd (zajedno sa svim resursima i podacima koje aplikacija koristi) i formiraju Android paket, fajl sa ekstenzijom .apk. Svi podaci u jednom .apk fajlu predstavljaju jednu aplikaciju koju ...Read More