Biografija: Milan Milošević 1Rođen u Nišu 20. februara 1981. godine. Završio je Gimnaziju „Svetozar Marković“, a zatim i studije fizike na Prirodno-matematičkom fakultetu u Nišu. Diplomski rad odbranio pod nazivom “Inflatorni kosmološki modeli” i stekao zvanje diplomirani fizičar za opštu fiziku, sa prosečnom ocenom 9,13 tokom studija i ocenom 10 na diplomskom. Tokom studija regulisao vojni rok u trajanju od devet meseci.

Doktorske studije fizike upisao školske 2010. god. na PMF-u. Doktorske studije završio sa prosečnom ocenom 9,5 i doktorsku disertaciju “Inflatorni kosmološki modeli sa tahionskim i radionskim poljima” odbranio juna 2017. godine.

Nakon izbora u zvanje istraživač-pripravnik, od januara 2011. godine angažovan na projektu Ministarstva prosvete i nauke (“Vidljiva i nevidljiva materija u bliskim galaksijama” br. OI 176021). Od 2011. god. angažovan za izvođenje vežbi na Departmanu za fiziku PMF-a u Nišu. U školskoj 2016/17 godini angažovan za izvođenje vežbi iz sedam predmeta, na tri departmana. Septembra 2014. godine izabran u zvanje istraživač saradnik.

Od 2016. godine predaje predmet Modeliranje u fizici (IV razred), a od 2017. i predmet Osnovi informatike i računarstva (II razred) u Odeljenju za učenike sa posebnim sposobnostima za fiziku, u Gimnaziji „Svetozar Marković“ u Nišu.

Decembra 2017. godine izabran u zvanje docent, za užu naučnu oblast Teorijska fizika, na Departmanu za fiziku PMF-a u Nišu.

Učestvovao u realizaciji međunarodnih projekata: ICTP NT-03 Cosmology – Classical and Quantum Challenges (2016-), ICTP PRJ-09 “Cosmology and Strings” (2011-2016) i četiri UNESCO projekta.

Učesnik nekoliko škola i workshop-ova u Međunarodnom centru za teorijsku fiziku (ICTP) u Trstu: ICTP-ITU School and Workshop on New Perspective in Wireless Networking (2008), Summer School on Cosmology (2010, 2012), Summer School on Particle Physics (2011), First Advanced School on Cosmology (2015) i Workshop on Open Source Solutions for the Internet of Things (2017). Učestvovao na konferencijama fizičara u Temišvaru (TIM11, TIM12 i TIM14) i XII Kongresu fizičara u Vrnjačkoj Banji (2013). Decembra 2016. godine učestvovao na Third CERN – SEENET-MTP PhD Training Program – Computational methods in Cosmology and General Relativity u Temišvaru, gde je vodio vežbe Hamiltonian method and its application to braneworld cosmology (kod prof. dr Nevena Bilića).

Od novembra 2010. do januara 2011. boravio na usavršavanju u Minhenu u okviru Projekta Bavarskog ministarstva za nauku i naučne razmene, između Katedre za Teorijsku fiziku PMF Niš sa jedne strane i Katedre za Teoriju struna i Matematičku fiziku Univerziteta Ludwig-Maximilians-Universitat (LMU) / Institut MPI iz Minhena sa druge strane. U institutu DESY (Hamburg, Nemačka) boravio od jula do septembra 2004. godine u okviru letnjeg programa za studente.

Bavi se analitičkim i numeričkim istraživanjima vezanim za dinamiku tahionskih polja, inflatorne modele i kvantnu kosmologiju i astrofizičke aspekte galaktičkih jezgara. Prezentovao je radove na više međunarodnih i nacionalnih konferencija. Do sada je objavio 13 naučnih radova, od čega su četiri rada iz kategorije M20. Lista objavljenih naučnih i stručnih radova možete pogledati ovde: ORCID ili Mendeley.

Član lokalnog organizacionog komiteta naučnih skupova: BW2005, BW2007, SSCP2009, BSI2011, BW2013. Od 2005. godine sistem-administrator i vebmaster portala SEENET-MTP mreže na PMF-u.

Jedan od autora i realizatora programa „Sa krova do zvezda“ (q105279-1) – akreditovanog programa stalnog stručnog usavršavanja nastavnika, vaspitača, stručnih saradnika i direktora za školsku 2014/15 i 2015/16. godinu.

Aktivno radi u oblasti naučne komunikacije, promocije i popularizacije nauke i (internet) novinarstva. Održao oko 50 naučno-popularnih predavanja i autor više od 150 naučno-popularnih tekstova za različite sajtove i internet portale. Od 2007. godine autor i urednik sajta “Svet nauke”.

Učestvovao u relaizaciji projekta “Astronomija iz fotelje” (2012/13 godina), u okviru programa “Pokreni se za budućnost”. Realizacijom ovog programa izgrađena je i opremljena astronomska opservatorija na krovu fakulteta. Član tima koji je realizovao projekat “Ekološka rasveta” (2013/14 godina), takođe u okviru programa “Pokreni se za budućnost”.

Koordinator dve postavke na festivalu „Nauk nije bauk“. Koordinator tri projekta Centra za promociju nauke: Astronomija za sve (2013), Astronomija selu u pohode (2015) i Astronomija svuda (2017).

Napredan nivo poznavanja različitih oblasti rada na računaru, prvenstveno administracija i održavanje servera (odlično poznavanje Linux operativnog sistema). Napredno poznavanje kancelarijskih paketa (obrada teksta, rad sa tabelama i prezentacijama) i paketa za rad sa vektorskom i rasterskom grafikom. Napredno poznavanje alata za izradu i administraciju internet sajtova, programskog jezika PHP i rada sa MySQL bazama podataka. Dobro poznavanje programskih jezika C/C++ i Pascal, osnovno poznavanje: Fortran i Python. Napredni nivo rada u programskim paketima i biblioteka za analitičko i numeričko izračunavanje u fizici i tehnici (Octave, FreeMat, Wolfram Mathematica, GNU Scientific Library, Cactus Code, Grtensor itd).

Učestvovao u osnivanju i učestvuje u radu Laboratorije za računarsku fiziku i Laboratorije za astronomiju, astrofiziku i astrobiologiju na PMF-u.

Član Evropskog društva fizičara, SEENET-MTP mreže. Sekretar Društva fizičara Niš i potpredsednik Astronomskog društva “Alfa”.

Pogledajte još: