cms Archive

5 sigma za Higsa! (CMS)

Na seminaru u CERNu-u, koji je upravo u toku, Joe Incadela (iz CMS kolaboracije) upravo je predstavio rezultate detekcije Higsove čestice preko dva najznačajnija kanala raspada ( i ). U kombinaciji ovi rezultati daju masu Higsove čestice od sa pouzdanošću od 5 sigma (verovatnoća ...Read More