Tekstovi autora:

avatar

Autor: Klub mladih hemičara

Klub mladih hemičara Srbije je osnovan od strane Srpskog hemijskog društva, zarad promovisanja nauke i unapređenja saradnje među mladim istraživačima. Klub okuplja mlade do 35 godina, koje zanima hemija, hemijska tehnologija, biohemija, fizička hemija i slične nauke. Aktivnosti KMHS-a su brojne i za cilj imaju promovisanja hemijskih nauka. Više o Klubu mladih hemičara Srbije možete pogledati na sajtu www.kmhem.net.

Palitoksin – jedan od najjacih poznatih otrova

Palitoksin (C129H223N3O54) je jedan od najjačih poznatih otrova danas. Prvi put je izolovan iz Palythoa Toxica decembra 1961. godine. Izolovanje u čistom stanju publikovano je u žurnalu Science tek deset godina kasnije. Nakon istraživanja dve nezavisne naučne grupe: Richard Moore-a sa University of Hawaii ...Read More

Dobitnik prve Nobelove nagrade za hemiju

Jacobus Henricus van't Hoff (Vant Hof) rođen je 1852. godine u Roterdamu, u Holandiji, kao sin doktora medicine. Protivno očevim željama, studirao je hemiju, prvo na Politehničkom institutu u Delftu, a kasnije na Univerzitetu u Lajdenu gde je i završio studije 1871. godine. Školovanje ...Read More