Tekstovi autora:

avatar

Autor: Đorđe Tadić

rođen 1986. godine, diplomirao je na Tehnološkom Fakultetu, Novi Sad. Trenutno je student doktorskih studija Politehničkog Univerziteta Katalonije i mladi istraživač u okviru Marija Kiri ANSWER – “Antibiotics and mobile resistance elements in wastewater reuse applications: risks and innovative solutions” projekta. Ovaj projekat je finansiran programom Marija Sklodovska-Kiri, Evropske Unije u okviru Horizont 2020 programa za razvoj i inovacije, pod brojem 675530.

Prehrambena vlakna u ishrani

Tokom proteklih 10 000 godina ljudska ishrana se menjala od bazične biljne ishrane koja se sastojala od semena, stabljika, korena, zelenih delova biljaka, polena i male količine namirnica životnjiskog porekla ka nutritivno ograničenoj i često monotipskoj ishrani u kojoj su namirnice biljnog porekla svedene ...Read More

Antibiotici vs bakterije

Antibiotici su jedinjenja koja ubijaju ili sprečavaju rast bakterija stoga im naziv potiče od grčkih reči „anti“, što znači protiv i „bios“, što znači život, odnosno „protiv života“, ali samo protiv života bakterija jer su upravo ova jedinjenja spasila nebrojene ljudske živote. Pionir u ...Read More