Entropija i teorija informacija 1

Primena entropije na teoriju informacija u stvari predstavlja statistički opis informacija, izvora informacija i operacija sa njima (kompresovanje itd.). Teorija informacija je grana primenjene matematike nastala u 20 veku. Osnovu ove teorije čine radovi „Prenos informacija“ koji je objavio Ralf Hartli 1928 zatim možda ...Read More

Čovek i entropija

Pod uticajem matematičara kao što je Šenon i ostalih koji su bili zaslužni za zaslužni za razvijanje teorije haosa neki psiholuzi kao što su Karl Jang ili Ilija Prigonin (Ilya Prigogine) razvili su teorije po kojima i čovek odnosno neki njegovi organi ( npr. ...Read More

Literatura

CLAUSIUS INEQUALITY AND ENTROPY Kratka povest vremena, Stiven Hoking A Revision of Clausius Work On the Second Law. 2. On the Values of Clausius Transformations, www.mdpi.org/entropy/ Hemijska termodinamika 3 Statistička fizika , Jovan B. Radunović, Beograd 2000 The Human Brain and Psyche as Complex ...Read More