cezar-milankovic

Srpska Nova godina?

Stigao je još jedan 13. januar i “nova” godina. Ali, da li je ova Nova godina "Srpska" ili je ona možda Cezarova saznaćete u tekstu koji sledi.Od nastanka civilizacije ljudi su tražili sve ...
Muhammad-Rayhan-PLE-2016_1474060079

Pomračenje Meseca - 10. januar 2020

Za večeras (10. januar) nebeska mehanika “pripremila” je pomračenje Meseca, Međutim, ovo pomračenje značajno će se razlikovati od onih atraktivnih delimičnih i totalnih pomračenja Meseca koja smo posmatrali tokom prethodnih ...
nikola-tesla-munje-kolorado-springs

Nikola Tesla - čovek koji je pronašao XX vek

U Njujorku je na današnji dan, na Božić, 1943. godine umro jedan od najvećih istraživača koji je ikada živeo - Nikola Tesla, "čovek koji je izmislio XX vek", kako ga ...
newdecade_hdv

Početak nove decenije - učimo da brojimo & računamo vreme

Prvi put objavljeno januara 2010. godineSvakih deset godina, tj. svaki put kad čekamo godinu koja završava nulom krenu zanimljive priče i rasprave o tome da li je to godina kojom ...
planeta-vlasina

Planeta Vlasina oko zvezde Morave

Povodom jubileja koji ove godine obeležava Međunarodna astronomska unija (MAU), 100 godina od svog osnivanja, sve zemlje članice MAU su imale jedinstvenu priliku da kumuju imenu jednoj od novootkrivenih planeta ...
Konkurs-small

Konkurs za radove učenika

Niš Young Minds Section organizuje konkurs za sve zainteresovane učenike osnovnih i srednjih škola na teritoriji Republike Srbije u okviru projekta „Izvan redova i van okvira: Seminar za ambiciozne mlade fizičare“ ...

Kako se meri snaga zemljotresa

Postoji i empirijska metoda za računanje magnitude ML. Definicija se zasniva na korelacionoj analizi maksimalnih amplituda seizmočkih talasa registrovanjih kod većeg broja zemljotresa, kao i odgovarajućih podataka o magnitudi sračunatoj za iste zemljotrese na osnovu registracija na standardnim seizmogramima. Izraz takve empirijske formule glasi:

M_L = \log \left ( \frac {A_{max}} {T} + f(\Delta) \right )

Gde su A_{max} – maksimalna amplituda transverzalnih seizmičkih talasa, T period tog talasa, f(\Delta) – kalibraciona funkcija koja zavisi od rastojanja od epicentra, \Delta, seizmološke stanice, a utvrđuje se empirijski formulom:

f(\Delta) = a_0 + a_1 \log (\Delta)

Postoje mnogo različitih vrsta potresa, tako da ne možemo o njima pričati samo na osnovu toga da li se tlo pomera ili ne. Postoje horizontalna i vertikalna pomeranja tla. Originalno, magnituda je određena na osnovu horizontalnih pokreta zemlje, zbog toga što su seizmološke stanice posedovale seizmograme koji mere samo horizontalne pomeraje. Međutim, površinski talasi koji su registrovani ovim instrumentima, sastojali su se od Lavovih i Rejlijevih talasa, što komplikuje teorijski prikaz zapisa seizmograma. Seizmometri, koji služe za registraciju vertikalnih pomeraja, registruju samo Rejlijeve talase, pa je tako definicija magnitude površinskih talasa postala bazirana na vertikalnoj komponentni pomeraja.

Sve u svemu, svaki zemljotres oslobodi neku energiju. Da biste lakše razumeli silu koja se utrosi prilikom jednog zemljotresa, evo tabele koja pokazuje orijentacioni ekvivalnet u eksplozivu.

Magnituda TNT Primer
-1.5 170g
1.0 32kg
1.5 178kg
2.0 1t
2.5 5.6t
3.0 32t
3.5 178t
4.0 1000t Energija male nuklearne bombe.
4.5 5100t
5.0 32000t
5.5 80000t
6.0 1*106t Malo slabije od atomske bombe bačene na Nagasaki. (21 kilotona)
6.5 5*106t
7.0 32*106t
7.5 160*106t
8.0 1*109t Zemljotres u San Francisku iz 1906. godine.
8.5 5*109t Najveća ikad ostvarena nuklearna eksplozija (Termonuklearna bomba “Car”).
9.0 32*109t Zemljotres u Čileu iz 1960. godine.
Zemljotres u Japanu 11. 3. 2011.
10 1*1012t Još uvek nije zabeležn zemljotres ove jačine.
12 160*1012t Količina energije koja nam stiže sa Sunca u toku samo jednog dana.
Približno oslobođenoj energiji prilikom udara asteroida u Jukatan pre 65 mil. godina.

Merkalijeva skala je subjektivna ili osećajna skala i ona ima ovakav oblik:

Kategorija Naziv Ubrzanje(mm/s2) Opis
1 Mikroseizmički < 2.5 Registruju ih jedino seizmički aparati. Ne izazivaju nikakva razaranja.
2 Veoma slabi 2.5 – 5 Mogu se osetiti samo u potpunoj tišini, na najvišim spratovima visokih zgrada.
3 Slabi 5 – 10 Jedva primetni potresi. Većina ljudi ih uopšte i ne primeti.
4 Umereni 10 – 25 Na otvorenom su gotovo neprimetni, ali ih u kućama primeti većina ljudi. Izazivaju krckanje nameštaja i pomeranje lustera. Slični su prolasku teškog kamiona preko kaldrme.
5 Osetni 25 – 50 Primetni su i na otvorenom i u kućama. Napolju se može primetiti ljuljanje tanjih grana na drveću a u zgradama se ljuljaju lusteri i zaustavljaju satovi sa klatnom.
6 Jaki 50 – 100 Nikad ne ostanu neprimećeni. Ne izazivaju značajnija oštećenja, najčešće ništa ozbiljnije od odpadanja maltera.
7 Veoma jaki 100 – 250 Izazivaju štetu na slabim građevinama. Na prosečnim zgradama mogu da se pojave manje pukotine, padanje maltera i gipsanih ukrasa sa plafona. Ponekad mogu da pokrenu klizišta ili odrone. Na rekama i jezerima uzrokuju intenzivno talasanje.
8 Rušilački 250 – 500 Mogu da sruše ili oštete i  savremeno građene zgrade, fabričke dimnjake, kamene ograde, itd. Na tlu nastaju pukotine, lome se slabije grane sa drveća.
9 Pustošni 500 – 1000 Izazivaju rušenja i znatna oštećenja većine savremenih zgrada. Javljaju se oštećenja i na aseizmičkim objektima.
10 Uništavajući 1000 – 2500 Zgrade se ruše do temelja. Pojavljuju se deformacije tla. Krive se železničke šine. Prekidaju se vodovodne i kanalizacione cevi. Ruše se mostovi i dobro građene drvene zgrade. Nastaju velika klizišta i odroni. Izliva se voda iz reka i jezera.
11 Katastrofalni 2500 – 5000 Dolazi do drastičnog krivljenja železničkih šina. Ruše se brane, nosači mostova, i skoro svi kameni objekti. U tlu nastaju velike pukotine. Podzemni cevovodi bivaju uništeni.
12 Ekstremno katastrofalni 5000 < Objekti bivaju odbačeni u vazduh. Ruše se sve ljudske građevine. Menja se reljef.

 

8 Comments
  1. avatar 15.05.2011.
  2. avatar 15.05.2011.
  3. avatar 16.05.2011.
  4. avatar 16.05.2011.
  5. avatar 16.05.2011.
  6. avatar 14.11.2012.
  7. avatar 08.07.2017.
  8. avatar 24.07.2019.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: