NH_KEM_JourneyThroughKB_Trajectory_Guo20181031_v2

Razglednica iz ledenih delova Sunčevog sistema

Noćas, dok je veliki deo planete još uvek slavio ili čekao Novu godinu, negde daleko, blizu same granice Sunčevog sistema dešavalo se nešto zanimljivo.Svemirska letelica "Novi horizonti" jutros je oko ...
Unearthed-NextYear-1512-1-web

Svet nauke u 2018. godini

Kraj godine je vreme kad svi razmišljaju o tome šta su uradili i postigli u prethodnoj godini i kad se prave planovi za narednu godinu. Pre čestitki i želja za ...
Earthrise

Rađanje Zemlje

Tokom istorije Zemlje, rađale su se i nestajale različite zemlje, ali samo mali broj ljudi imao je priliku da posmatra rađanje Zemlje. Prva takva fotografija snimljena je na današnji dan ...
12968132_472972296228391_4467902501379077498_o-1024x643

Mini hidroelektrane: tihi ekocid Srbije

Piše: Nevena Grubačpreuzeto sa sajta KosmodromU Srbiji je planirana gradnja 850 malih hidroelektrana na planinskim rekama, pretežno u zaštićenim područjima. Negativne posledice su nesagledive, upozoravaju naučnici, a obuhvataju uništenje biodiverziteta ...
Grace-Hopper

Grejs Hoper: do ratne mornarice do kompajlera i buba

Kada govorimo o IT sektoru, matematici i vojsci verovatno nam prva asocijacija budu muškarci. Međutim, tu sliku menja žena rođena na današnji dan, 9. decembra 1906. godine u Njujorku. Doktorirala ...
mars-insight-lander

Insajt uskoro sleće na Mars (direktan prenos)

Dopuna (21:00 h): Insajt je uspešno sleteo na Mars i poslao prvu fotografiju! Početkom maja ove godine sa Zemlje na dalek put krenula je letelica Insajt (InSight). Destinacija je bila dobro ...

Metode detekcije radioaktivnog zračenja

Radioaktivno zračenje se može indirektno registrovati pomoću posebnih uređaja-detektora. Pri prolasku radioaktivnog zračenja kroz razne supstancije dolazi do raznih procesa na čijim se efektima zasniva rad detektora. Postoje razne vrste detektora a ja ću ukratko opisati samo najpoznatijih od njih.

Fotoemulzija

Pošto je radioaktivno zračenje otkriveno pomoću fotografske ploče,ona se može smatrati prvim detektorom radioaktivnog zračenja. Metoda fotografske ploče je usavršena,tako da se došlo do primjene nuklearnih emulzija koje su izvanredno poslužile za detekciju nuklearnog i kosmičkog zračenja,kao i za proučavanje nuklearnih reakcija. Poslije razvijanja fotografske ploče ili nuklearnih emulzija tragovi koje su u njima ostavile nuklearne čestice posmatraju se i proučavaju pomoću mikroskopa ili se fotografišu.

Vilsonova komora

Engleski fizičar Vilson prvi je 1912. godine konstruisao ovaj uređaj. Vilsonovom komorom otkriveni su pozitroni, mezoni i neke druge nuklearne čestice. Aktivna sredina komore je zasićena para najčešće vode,helijuma,azota ili argona. Izvor radioaktivnog zračenja postavlja se unutar aktivne sredine.

Naglim povećanjem pritiska para se prvo sabije, a zatim smanjivanjem pritiska dolazi do širenja pare, pri čemu se temperatura pare snižava i ona prelazi u prezasićeno stanje. Takva para se lako kondenzuje u tečnost. Prilikom prolaska samo jedne alfa-čestice,obrazuje se hiljade pari jona koji postaju centri kondenzovanja pare, Na taj način se formiraju kapljice tečnosti,koje obrazuju tragove koji su vidljivi golim okom.

Jonizaciona komora

Jonizaciona komora se sastoji od posebnog suda u kojem se nalaze dvije elektrode priključene na visok napon. U sudu se nalazi neki obično plemeniti gas. Radioaktivno zračenje koje dospijeva u aktivnu zapreminu komore,jonizuje gas,pri čemu se obrazuju joni oba znaka. Pod uticajem jakog električnog polja joni se skupljaju na elektrodama. To uslovljava pojavu električne struje kroz gasnu sredinu koja se poslije pojačavanja registruje mjernim instrumentom. Pomoću jonizacione komore mogu se registrovati alfa i beta čestice,dok je za gama ovo suviše prozračan detektor.

Gajger-Milerov brojač

Najčešće primjenjena vrsta brojača koji je našao primjenu ne samo u fizici već i u tehnici i ostalim naukama.Rad ovog brojača je zasnovan na jonizacionim efektima. On je veoma pogodan za upotrebu i relativno je jeftin. staklen, iznutra posrebren,ili metalni sud cilindričnog oblika,ispunjen nekim plemenitim gasom pod sniženim pritiskom. Katoda je cilindričnog oblika a anoda je tanka žica postavljena duž cilindra. Elektrode su priključene na izvor jednosmjerne struje,visokog napona,koji obrazuje jako električno polje. Pri prolasku radioaktivnog zračenja,gas u brojaču se jonizuje. Joni dolaze do elektroda(elektroni na anodu a pozitivni joni na katodu).Time se strujno kolu u brojaču zatvara i pojavljuje se naponski impuls. Uređajem za brojenje impulsa se broje naponski impulsi nastali u određenom intervalu vremena. Na osnovu toga dobija se informacija o intenzitetu zračenja. Pomoću ovog brojača detektuju se alfa i beta čestice.

biće nastavljeno…

[wptranslit]

Series NavigationRadioaktivna supstancijaLiteratura

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: